M011 - A népvándorlás - Olvasópróba 1.

Kik voltak a hunok?

A hunok először Kr. u. 370 körül bukkantak fel Európában. Ide a Kaszpi-tengertől északra fekvő sztyeppvidékről indultak, majd a Volgán átkelve betörtek a mai délorosz füves pusztákra. Először az állataikkal együtt, a Kaukázustól északra és a Fekete-tenger partjain vonuló, iráni eredetű nomád néppel, az alánokkal találkoztak. S bár az alánokkal félelmetes harcosok hírében álltak, a hunok elsöpörték őket. Az óoroszban jásznak nevezett alánok egy csoportja ezer évvel később Magyarországon találta meg végső hazáját. A Jászság (melynek lakói sokáig előjogot élveztek) ma is őrzi emléküket. Kr. u. 375-ben az egész antik világ felfigyelt a hunokra: egyetlen rajtaütéssel meghódították Ermanerich keleti gót király nagy birodalmát. A menekültek áradata hamarosan megindult nyugat felé. A kor más népeihez hasonlóan a hunok sem alkottak egységes nemzetet. A közhiedelemmel ellentétben nem látszott mindegyikükön az ázsiai eredet. A hunok ázsiai eredetű magvához többek között alánok és szarmaták, keleti gótok és gepidák - tehát a meghódított népek – csatlakoztak.
A hunok kitűnő lovasok voltak. Olyan biztonsággal ültek a nyeregben, mintha hozzánőttek volna.

 

Szeretnél többet megtudni A Népvándorlás című Mi MICSODA kötetről? Kattints ide!
 
 
Hogyan végződött a hun uralom Délkelet-Európában?
Miről kapták nevüket a langobárdok?


www.mimicsoda.hu