Híd az égbe, a szivárvány

Tudtad, hogy a keresztény és zsidó vallásban a szivárványt az özönvíz után, az Istennel kötött szövetség jelképének tartották? És azt, hogy bizonyos vallásokban az égbe vezető útnak tartják? És azt tudtad-e, hogy létezik fehér szivárvány is? Ha érdekel, hogyan keletkezik a szivárvány, hogyan hozhatsz létre mesterségesen is, olvasd el cikkünket!

A fehér fény színei

Isaac Newton, angol fizikus


A híres angol tudós, Isaac Newton volt az első, aki megmagyarázta, mi a szivárvány a XVII. században, Descartes korábbi optikai munkásságának felhasználásával (Descartes 1596-ban született és 1650-ben halt meg).
Megmutatta, hogy a napfény különböző színekből áll, amit az ember szeme nem tud elkülöníteni. Valójában, ha a napba nézel délben (légy óvatos, egy pillanatnál ne tartson tovább), fehérként jelenik meg.
A fény színek sorozata: piros, narancs, sárga, zöld, kék, indigó és ibolya, melyet látható spektrumnak nevezünk.


A fény, ha útjába akadályt, prizmát helyezünk

A prizma
A fény továbbterjedése mindig egyenes vonalú, de az iránya megváltozhat, mikor útjába akadály kerül. Annak bemutatására, hogy a fehér fény valójában színek keveréke, Newton háromszög alakú üveget használt, amit prizmának hívunk. Amikor a fény átmegy a prizmán, megváltozik az iránya (amit fénytörésnek nevezünk). A törési szög az egyes színeknél más és más, így amikor a fény átmegy a prizmán hét különböző színt ad (nézd meg a képet). A fényről azt mondhatjuk, hogy felbontottuk.

A szivárvány keletkezése

A szivárvány teljes kör lenne, ha a Föld nem lenne az útjában


Ahhoz, hogy szivárványt lássunk, két dologra van szükségünk: a Napra (aminek a hátad mögött kell lennie) és esőcseppekre. Amikor az esőcseppek lebegnek a légkörben, mindegyikük kicsi prizmaként viselkedik. A napsugár áthalad az esőcseppeken, és a fény megtörik, szivárványt hoz létre. A szivárvány akkor alakul ki, ha a levegőben lévő vízcseppeket a napfény alacsony szögből éri. Akkor a leglátványosabb a jelenség, ha az égbolt felét még felhők borítják, a szemlélő pedig a napnak háttal áll. Így a kialakuló szivárvány élesen elválik a mögötte lévő sötétebb háttértől. Gyakran látható szivárvány vízesés vagy szökőkút mellett is.
A szivárvány felső piros csíkja és a megfigyelő között 42 fokos szög van. Mivel ez a szög állandó marad, általában egy félkört látsz valahol a távolban. Ha repülőn utazol, láthatod a teljes kört is!

Fehér szivárvány

Tudtad, hogy létezik fehér szivárvány?
Ritkán látható az úgynevezett fehér szivárvány, amit holdfényes estéken lehet látni. Mivel az emberi szem gyengén érzékeli a színeket halvány fénynél, a szivárvány fehérnek hat.

A szivárványhoz kapcsolódó hitek és legendák
A vallásokban és a népmesékben a szivárvány gyakran az égbe vagy egy másik világba vezető híd. A skandináv mitológiában egy szivárványhíd, köti össze a földi világot az égivel, ezen az úton viszik a valkürök a lelkeket a Valhallába. Az ausztrál mitológiában a Szivárványkígyó teremtette a

A valhalla szivárványhíd

világot. A görög mitológiában a szivárványt Írisz istennővel azonosították. A sumer Gilgames-eposzban Istár nyaklánca, amelyet az özönvízre való emlékezés jelképeként helyez az égre. A zsidó és keresztény mitológiában Isten az özönvíz után emberekkel kötött szövetség jelképéül adja, ezért terjedhetett el az a bibliai eredetű elképzelés is, amely szerint a szivárvány a béke, az áldás jelképe.
Úgy tűnik, hogy e töredékes hit-elemek táptalaja eredetileg egy olyan elképzelés volt, amely szerint a szivárvány az emberi életet befolyásoló természetfeletti erő, esetleg természetfeletti

Szivárványkígyó egy többezeréves ábrázoláson

lények lakhelye. Számos különböző kultúrában úgy tartották, hogy a szivárvány bajt hozhat az elővigyázatlan emberre; balszerencsét jelentett például ujjal a szivárványra mutatni, és a gyerekeknek ránézniük sem volt szabad.
A magyar néphiedelemben közismert volt a szivárvány színeiből való jóslás: az egyes színsávok szélességéből, egymáshoz viszonyított arányából következtettek a mezőgazdaság bekövetkező eseményeire: a széles zöld csík jó búzatermést, a vörös jó bortermést (vagy háborút) jelentett. Általános volt az ujjal mutatási tilalom (elszáradna az illető ujja; vagy ha mégis rámutat a szivárványra, ennek megelőzéséül harapja meg az ujját). Ez a tilalom egész Európában, sőt Ázsia nagy területein is ismert. Moldvában úgy tartják, hogy meg sem szabad számolni a szivárvány színeit. Összegezve, az "égi híd” elképzelés Európa nagy részén elterjedt elképzelés volt. A palócok a szivárványt tündér szalagjának nevezik.
Ma már nehéz elképzelni, hogy valaha ilyen természetfeletti erőt tulajdonítottak a szivárványnak, de az kétségtelen, hogy csodás jelenség, bárkit ámulatba ejt ma is az égen átfutó szivárvány.www.mimicsoda.hu