A maják

2012. október 29., 12:03
 

A budapesti Néprajzi Múzeum Amerika-gyűjteménye több mint 3000 olyan régészeti tárgyat tartalmaz, amelyet Amerika őslakosai készítettek, még a spanyolok megérkezése előtt. A többnyire isteneket, embereket, állatokat ábrázoló agyagfigurák és kerámia edények között egy maja domborműves kőlap, ún. sztélé is látható. A maják egyik, később világszerte közkinccsé váló öröksége azonban nem múzeumi tárgy, inkább az élelmiszerboltokban föllelhető holmi: ez a kakaó, amelyet az inkák és aztékok mellett ők is kiemelten használtak. A kakaót keserűn, édesen, gyümölcsösen és erjesztve is itták, s néha már ők is tettek hozzá egy kis csilipaprikát, ahogyan ma is szokás, egy-egy csokoládékülönlegességnél. Így ha valamelyikük feltámadna, bizonyára elégedett lenne a mai, sokszínű csokoládéválasztékkal.


 
A maják szerint a világon minden folyamat, a keletkezéstől és a pusztulásig ciklusokban zajlik. Naptárukat ennek megfelelően öt nagy, egyenként 5200 éves időszakra osztották fel, amelyek fordulóján az addigi világ elpusztul, majd helyette egy új keletkezik. A naptár szerint a jelenlegi ciklus éppen most, 2012. december 21-én ér véget, ezért erre a napra sokan apokaliptikus eseményeket jövendöltek. Egyelőre azonban csak a hó jött meg kissé korábban, mint ahogyan szokott.

Amerikában ők voltak a legrégebbiek
A maják a mai Guatemala, El Salvador és Belize, a mexikói Yucatán-félsziget illetve Honduras egyes részein éltek. Az ő kultúrájuk volt itt a legrégebbi, az aztékok és inkák csak később jelentek meg a történelemben. Mivel Kr.e. 30 000 és 10 000 között az óceánok vízszintje mélyebben volt, mint ma, így Ázsiát és Amerikát szárazföldi híd kötötte össze, amelyen az indiánok ősei Ázsia északi részéről átvándoroltak Amerikába. És ahogyan azt minden, nomád nép tette: kezdetben vadásztak és gyűjtögettek, majd az évezredek folyamán letelepedtek, s az egész kontinenst benépesítették. Hosszú időn át az arany megmunkálása jelentette itt az egyik, legfőbb tevékenységet. A kimbaja, muiszka és tairona népek ősi kultúráját aranykultúráknak is nevezik. A maja népek, eltérően az aztékoktól és inkáktól, sosem egyesültek egyetlen birodalomban. Településeiket a városállami forma jellemezte. Minden városnak megvolt a maga királya, s a királyi családok ugyanúgy összekötötték a házasságokat a politikával és a kereskedelmi érdekekkel, ahogyan pl. később Európában is gyakran ezt tették. A városállamok folyamatosan kereskedtek egymással, ami a kulturális kapcsolatokat is gazdagította. A királyok egyúttal főpapok is voltak, akik az istenek és az emberek között közvetítettek, és akiket a haláluk után istenként tiszteltek, akár az egyiptomiaknál. Ezért is jöttek létre itt is jelentős piramisok.

A maja piramisok egyedi jelensége, hogy a lépcsőn járó emberek lépteinek zajai olyanok, mint az esőcseppek. A különleges hanghatást a kutatók szerint az okozza, hogy a léptek zaja keltette hanghullámok speciálisan törnek meg a piramis barázdált felületén. Ez történik a legismertebb piramis, a Chichén Itzában lévő El Castillo (Kastély) lépcsőin is.

A maja piramisok
A maják égbe nyúló piramisainak magassága elérte a 70 métert. A városok központjában álltak, a szeszélyes elrendezésben épített paloták, további templomok, kézműves- és földműves házak koszorújában. Az egyiptomi piramisokkal ellentétben a maja piramisok egyszerre voltak temetkezési helyek és templomok. A maják hitvilágában a piramisok szent hegyek voltak, amelyek összekötik egymással az eget és a földet, és amelyek csúcsán az ember közelebb kerül az istenekhez. Gyakran épültek barlangok fölé, amelyeket az alvilágba vezető út kapuinak tekintettek. Papjaik olykor hosszú napokat töltöttek afféle elvonulásban, szent magányban, a piramisok csúcsán lévő templomokban. Gyakran böjtöltek, a vérüket áldozták vagy kábító hatású növényekkel igyekeztek olyan állapotba hozni magukat, hogy úgy érezzék: az istenekkel beszélgetnek. Ez ügyben nem volt nehéz dolguk, mert az ő hitükben is minden fontos dolognak vagy jelenségnek megvolt a maga istene, s ezek bizonyára készségesen megjelentek, amikor a papok transzba estek. Később, kijózanodván a papok jelentek meg a nép előtt, és fontos, gyakran perdöntő gondolatokat közöltek velük, mintegy az istenek üzeneteként. Ezért nem csoda, hogy nekik volt a legnagyobb tekintélyük a maja társadalomban.
A maja piramisok még abban is eltértek az egyiptomiaktól, hogy soha nem voltak igazán befejezve. Valahányszor jött egy újabb uralkodó, elődje régi piramisát szertartások kíséretében gondosan bevonatta gipszréteggel, szinte eltemettette, akár egy embert, és erre a lezárt egységre építette a maga piramisát.
Az oldalfalak tájolását gondosan kiszámolták, s az égtájakhoz vagy bizonyos csillagállásokhoz igazították. Mivel a majáknál különösen fejlett volt a csillagászat és pontos naptárakkal is rendelkeztek, ezek elemeit a piramisépítésben is felhasználták. Chichén Itzá nagy piramisának például 365 lépcsője van, ami megegyezik egy év napjainak számával. A lépcsők oldalát kígyófejek díszítik, s a napéjegyenlőség idején ezeket úgy világítja meg a lenyugvó Nap, hogy egy kígyótesthez hasonló árnyék keletkezik.

Miért volt a kukoricának külön istene?
A maják eredetmítosza nem valamilyen állathoz, hanem növényhez kötődik. Szent könyvükben, a Popol Vuh-ban olvasható, hogy az istenek először az iszappal és a fával kísérleteztek, hogy embert hozzanak létre, de sorra kudarcot vallottak. Így vagy összetörték, vagy majmokká változtatták a porból és fából alkotott lényeket. Ám amikor a cső formájú kukoricát vették a kezükbe, hamar sikerrel jártak. Talán mert így levélburokban született teremtmények keletkeztek, amelyek hasonlítanak az anyaméhtől védett csecsemőkhöz. A maják még ma is azzal magyarázzák az emberi bőrszín sokféleségét, hogy a kukorica is több színben: fehérben, sárgában, vörösben és feketében fordul elő.

A mai tetoválók gyakran alkalmaznak maja motívumokat a testrajzaikon.

Mi volt a maja kultúra különlegessége?
Akárcsak az inkák és aztékok, a maják is sokféle nyelven beszéltek. Fő nyelvük a kecsua volt, de másutt ajmarául vagy a leigázott népek nyelvén is érintkeztek. Összesen harminc, különböző maja nyelv létezik, amelyek ma is élnek. Ezek ugyan egymás rokonai, de olyan erősen különböznek, hogy gyakran még a szomszédos falvak lakói sem értik meg egymást. Szavaikat, mondataikat hieroglifákkal, vagyis képjelekkel rögzítették. Minden egyes jel egy bizonyos szónak felel meg, de egy szó több kisebb jellel is kifejezhető volt. A maják írásjelei könyvekben, agyagedényeken, fadarabokon és csontokon is fennmaradtak, Nagyrészt azonban a templomaik falára és sztélékre vésték föl a jeleket, a királyaik képmásával együtt. A feliratok a leggyakrabban a királyok életével illetve a háborúkkal és rituálékkal összefüggő tényeket, eseményeket adták hírül. A maják szent cselekedetnek tartották az írást, és külön istenük volt, az írnokaik számára. Ez az isten nyúl alakban jelent meg.
Különlegességük volt még, hogy az életük szerves tartozékai voltak a gőzfürdők (temazkallik). A maják talán minden más népnél hamarabb kitapasztalták, hogy gőzzel sok mindent lehet gyógyítani, s a lelkiállapotokon is lehet vele javítani. A terhes nők is gyakran mentek a gőzbe. A temazkallik közvetlenül a lakótereik mellett kaptak helyet.
Talán a jó testi-lelki állapotuk is hozzájárult, hogy magas színvonalú volt náluk a tudomány, amelynek gerincét akkor a csillagászat adta. Ők voltak a legnagyobb csillagászok. Évszázadokon át gyakorolt megfigyeléseiknek köszönhetően pontosan ki tudták számítani a Nap, a Hold és a bolygók pályáit, ezért azt is meg tudták jósolni, hogy mikor lesz nap- és holdfogyatkozás. A maják a csillagok állásából határozták meg, hogy mikor kezdjék a háborút.
A spanyolok 1524-ben indultak a maja területek meghódítására, de a legutolsó szabad maja várost, Tayasalt csak 1697-ben tudták leigázni. Sok mindent elpusztítottak, de a maják kulturális hagyatékait még ma is élvezhetjük.

 

Lévai Júlia

Tujd meg mindent a majákról a Mi MICSODA sorozat Maják, inkák, aztékok című kötetéből!

 
Nyomtatóbarát verzió
Küldd tovább ezt a cikket barátodnak, ismerősödnek
Ajánld a Mi MICSODA Klubot barátodnak, ismerősödnek

Kapcsolat | Impresszum