Az ókori Egyiptom - Tündöklő birodalom a Nílus partján

Gigantikus piramisok, kolosszális istenszobrok és félelmetes múmiák – az emberiség egyik legnagyszerűbb kultúrájának néma tanúi. Ötezer évvel ezelőtt a sivatag közepén jött létre az ókori egyiptomi birodalom. Gyere, nézz be egy piramis belsejébe, és fedezd fel, mit rejt a fáraó sírkamrája! Készíts papiruszt papiruszsásból, és ismerkedj meg Ré napistennel!

Itt veheted meg a könyvet >>>

A fáraó udvartartása
A fáraónak szüksége volt olyan személyekre, akik támogatták és segítették. Az ország kormányzása ugyanis összetett feladat volt, amivel egymaga nem boldogult volna. Az udvar első embere, a vezír, más néven legfőbb miniszter minden fontos teendőt levett az uralkodó válláról. A fáraó után neki volt a legnagyobb hatalma a birodalomban.

Okos vezírek
Három vezír ugyanolyan hírnévre tett szert, mint az uralkodók, akik mellett szolgáltak: Imhotep, Hemiunu és Szenenmut. Imhotep, Dzsószer fáraó legfőbb minisztere i. e. 2700 körül élt. Hemiunu száz évvel később volt Kheopsz fáraó első vezíre, Szenenmut pedig csaknem ezer évvel később szolgált Hatsepszut fáraónő legfőbb bizalmasaként. Mindhárman igen képzettek voltak: írást, matematikát, csillagászatot, építészetet, közigazgatást és jogot tanultak. A maguk korában a legokosabbak közé tartoztak. Ennek megfelelően mindegyiküket sokrétű feladatokkal bízta meg ura. Felügyelték a templom- és sírhelyépítkezéseket, ellenőrizték a közigazgatást és a bírákat. Emellett minden fontos kérdésben tanácsokkal látták el a fáraót.

Papok, kormányzók, írnokok és hivatalnokok
A papok rendkívül fontos szerepet töltöttek be az udvarnál. A templomokba a fáraón kívül csak ők léphettek be. Pontosan meghatározott szertartások szerint kellett az isteneket imádniuk és áldozatot bemutatniuk nekik. Az udvar rangsorában a vezír után következtek a nomoszkormányzók. A nomoszok Egyiptom országrészei voltak. Mindegyik élén kormányzó állt. A legfőbb feladatuk a földművelő parasztok munkájának megszervezése és ellenőrzése volt.
A fáraó udvarában írnokok és hivatalnokok hada dolgozott. Ők feleltek a palota mindennapjainak szervezett működéséért. Az ő hatáskörükbe tartozott az is, hogy munkásokat toborozzanak a templomok vagy piramisok építéséhez, és gondoskodniuk kellett az ellátásukról is az építkezés ideje alatt.

 www.mimicsoda.hu